Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantılarının sonuncusu Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

-

Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantılarının sonuncusu Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantılarının sonuncusu Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantılarının sonuncusu Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantılarının sonuncusu Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantılarının sonuncusu Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2024

İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda yapılan “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” Eskişehir, Denizli, Kocaeli, Sakarya, Konya, İzmir, Kayseri, Mersin, Adana ve İstanbul illerinden sonra Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkemiz sanayicisinin Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konuları temelinde farkındalığının ve kapasitesinin arttırılması amacıyla 10 Mayıs 2024 tarihinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında (ÇTSO) düzenlenen bilgilendirme toplantısına ÇTSO üye ve temsilcileri, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve akademisyenler olmak üzere 150 den fazla temsilci katılım sağladı.

Toplantıya; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın BARAN, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan TOHUMCU, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim NOYAN, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cem TUNALI, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail KORKUT, Genel Sekreter İbrahim KARAĞÖZ, Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin ÖZER ve firma yetkilileri katılımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yetkililerinin katılımıyla “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” ve “Ulusal Taksonomi, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Finans Araçları” konu başlıklı iki panel düzenlendi. Bakanlık yetkililerinin Avrupa Birliği SKDM düzenlemesine uyum kapsamında tüm konu başlıkları hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulunduğu panelleri katılımcılar ilgiyle takip etti.

Toplantının ilk bölümü Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cem TUNALI, İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan POLAT’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Toplantının birinci oturumunda İklim Değişikliği Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan POLAT moderasyonunda, İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Uzman Mürsel AKBULUT ve Türk Standartları Enstitüsü Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet ERGÜN’ün panelist olarak katıldığı “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Paneli” gerçekleştirilmiştir. Panelde “Ülkemiz Sera Gazı Emisyonları İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi”, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması”, “ETS ve SKDM İlişkisi” “Karbon Ayak İzi, SKDM ve yaşam döngüsü analizi Hesaplama Standartları ve farkları” konularında bilgilendirme sunumları yapılmış ve panel sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Toplantının ikinci oturumunda ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yrd. Seçil YILDIZ moderasyonunda, İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı çalışanı Uzman Sümeyra TERZİ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi Yöneticisi Sinem SUDAN ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı Ersin TÜRKMEN panelist olarak katıldığı “Sanayide Yeşil Dönüşüm, Finans Araçları ve Taksonomi Paneli” gerçekleştirilmiştir. Panelde ‘Ulusal Yeşil Taksonomi”, “Sanayide Yeşil Dönüşüm” ve “Yeşil Dönüşüm Finansmanı” konularında bilgilendirme sunumları yapılmış ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Toplantıda;

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) kapsamındaki karbon fiyatlandırmasının sera gazı emisyonu yüksek, enerji-yoğun sektörlerde maliyet artışlarına sebep olması sebebiyle firmaların üretimlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabası AB seviyesinde olmayan ülkelere kaydırması riskine (karbon kaçağı riski) yol açacağı ve Avrupa Birliği tarafından uygulanmaya başlayacak olan SKDM’nin ETS içinde karbon kaçağı riskini önlemek üzere sağlanan ücretsiz tahsisatların yerini alacak bir mekanizma olacağı ve bunun da bazı mali yükümlülükleri beraberinde getireceği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Bununla birlikte; Avrupa Birliği ile Türkiye arasında özel ticari anlaşmalardan doğan hakların AB nezdinde müzakere edildiği, ülkemizin SKDM’den en az etkilenmesinin sağlanması konusunda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Ülkemizde yakın zamanda kurulması planlanan Emisyon Ticaret Sistemi’nin ayrıntıları ve uygulama takvimi hakkında da bilgi verilirken dünyadaki örnekler, ücretli ve ücretsiz tahsisatlar, karbon fiyatlandırması, piyasa mekanizmaları ve SKDM’nin ülkemiz ekonomisine etkisi konularında ayrıntılı bilgiler verildi.

Bununla birlikte; sera gazı emisyonlarının takibi için ülkemizde güvenilir, tesis bazlı çevrimiçi bir veri yönetim sisteminin kurulduğu ve 2015 yılından itibaren devam ettirilen bu sistem sayesinde güncel olarak yaklaşık 750 tesisin sera gazı emisyon verilerinin düzenli bir şekilde takip edilmekte olduğu belirtildi. Ayrıca "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik'' kapsamına giren tesislere ait doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarının kalitesi, kurulacak olan “Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi” için büyük bir önem arz ettiği ve sistemdeki verilerin daha doğru ve güvenilir olması için İklim Değişikliği Başkanlığının yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda uzmanlar tarafından ayrıca ETS, Karbon Ayak İzi ve SKDM arasındaki farklılıklar ve yükümlükler konula detaylı bilgiler verildi. Karbon ayak izi, ürün karbon ayak izi, yaşam döngüsü analizi konularında ilgili standartların uygulamalarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Son olarak ulusal yeşil taksonomi konusunda gelinen son durum ve ülkemizin bu yönde uygulayacağı yol haritası hakkında bilgiler verilirken yeşil dönüşüm alanındaki potansiyel yeşil finansman ve cazip kredi imkanları konularında da uzmanlarımız tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Panel esnasında ve sonrasında ise katılımcılardan gelen sorular panelistler tarafından cevaplandırılarak bilgilendirme ve istişare toplantısı sona erdi.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır