Ulusal Bildirimler

Türkiyenin 7. Ulusal Bildirimi ve 3. İki Yıllık Raporunun Hazırlanması Projesi

Türkiye; 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Ek-I ülkesi olarak 4 yılda bir İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerini BMİDÇS Sekretaryasına sunmakla yükümlüdür.

Türkiye'nin “7. Ulusal Bildirim”i, Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'nin ortak olarak gerçekleştirdikleri ve GEF tarafından finansmanı sağlanan “Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun Hazırlanması için Destek” Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Eylül 2017'de başlamış olan Projenin birincil hedefi Ek I Taraf Ülkesi olarak Türkiye'nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde BMİDÇS'ye sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun hazırlanması sürecine destek olmaktır. Raporun hazırlanmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapılmıştır.

Proje ile, Ülkemizin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında yer alan raporlama yükümlülükleri olan ulusal bildirimlerin hazırlanması, sera gazı emisyon envanterinin hazırlanması, sera gazı emisyon projeksiyonlarının hazırlanması da yerine getirilmektedir. Bu kapsamda Ülkemizin İklim Değişikliği Yedinci Ulusal Bildirimi 26 Aralık 2018 tarihinde; Üçüncü İki Yıllık Raporu 1 Ocak 2018 tarihinde BMİDÇS Sekretaryasına sunulmuştur. Dördüncü İki Yıllık Rapor hazırlanmış olup, 27 Aralık 2019 tarihinde sekretaryaya sunulmuştur.

Türkiye'nin 7. Ulusal Bildirimi'ni indirmek için tıklayınız.

Önceki ulusal bildirimlere ulaşmak için tıklayınız.