İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı

İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı

MADDE 10- (1) İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası müzakere süreçlerini takip ve koordine etmek.

b) Uluslararası kuruluşlar nezdinde ve uluslararası sözleşmeler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren konularda Ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ç) Avrupa Birliği politika ve mevzuat süreçlerine yönelik koordinasyonu sağlamak.

d) Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası ikili ilişkilerin, uluslararası kuruluşların çalışmalarının takibini yapmak ve gerektiğinde koordinasyonunu sağlamak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Daire Başkanı   : Ayşin TURPANCI

E-Posta Adresi : muzakere@iklim.gov.tr

Telefon              : 0 (312) 591 44 00