Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği; İklim Değişikliği Başkanlığında gerekli görülen her hukuki konuda müşavirlik yapmakla, Başkanlığa intikal ettirilen konularda hukuki yardım sunmakla, Başkanlık leh veya aleyhine açılan davaları takip etmekle, Başkanlığın mevzuat çalışmalarını yürütmekle ve birimlerce gerçekleştirilen mevzuat çalışmalarına hukuki destek vermekle görevlidir. 

I. Hukuk Müşaviri   : Av. Emel ÜNAL

E-Posta Adresi       : hukuk@iklim.gov.tr

Telefon                    : 0 312 591 44 00