Başkan
Prof. Dr. Halil HASAR Başkan

Prof. Dr. Halil HASAR, 1975 Bingöl doğumlu olup 1994’te Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve 1997’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Ders dönemini tamamladıktan sonra 2001 yılında Membran Prosesler ile ilgili tezini Fırat Üniversitesi’nde tamamladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ve 2009 yılında ise Profesör unvanını aldı.

Enerji verimli arıtma sistemleri üzerine doktora sonrası (post-doktora) çalışmalarını 2006 – 2007 yılları arasında ABD’de Arizona State University Biodesign Institute’te ve akabinde 2011 yılında İrlanda’da University College Dublin’de yürüttü. Ayrıca, 2013 – 2015 yılları arasında Türkiye, Güney Kore ve Almanya uluslararası ortak iş birliği projesi kapsamında altyapı ve arıtma alanında biyoteknolojik çözümleyici uygulamalar üzerine çalışmalar yürüttü.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi’ni kuran ekipte yer aldı, ülkemizin dışa bağımlı olduğu membran prosesleri sektöründe Milli Teknoloji geliştiren MEMTEK merkezinde çeşitli araştırma projelerinde bulundu ve halen MEMTEK yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.

Çoğunluğu Q1 ve Q2 kategorisinde olan ve alanında yüksek etki değerlerine sahip dergilerde yayınlanmış 70’in üzerinde SCI yayını ve 200’ün üzerinde bilimsel çalışması yanında birçok uluslararası kongre, sempozyun vb. akademik platformlarda konuşmacı olarak yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları isimli üç ciltlik eserin yazarları arasındadır. Ayrıca, bugüne kadar 6 TÜBİTAK projesinde yürütücü, 5 TÜBİTAK projesinde araştırmacı, 2 TÜBİTAK projesinde danışman ve çeşitli kurumlarca desteklenen diğer projelerde de yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Danışmanlığında atıksu/geri kazanım/temiz teknoloji/çevresel altyapı/karbon ayak izi gibi konularda 7 doktora ve 15 yüksek lisans tezi tamamlandı.

Bugüne kadar, senato, fakülte kurulu, teknokent yönetim kurulu ve çeşitli idari görevlerinin yanı sıra, 2015 – 2020 yılları arasında Fırat Üniversitesi’nde Ar-Ge ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde düzenlenen çevre görevlisi ve atık yönetimi gibi çeşitli üniversite dışı eğitim faaliyetlerinde de eğitmen olarak bulundu. Ayrıca, 2016 – 2019 yıllarında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığında doçentlik ön değerlendirme komisyon üyesi, 2014-2018 yılları arasında TÜBİTAK bünyesinde Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Grubunda Grup Yürütme Komitesi (GYK) üyesi ve 2015 – 2019 yılları arasında Havza Yönetimi, Membran Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri çağrı programlarında ÇPDK üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Halil HASAR, evli olup dört çocuk babasıdır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI
  • Ünvan Başkan
  • Telefon 0 (312) 591 44 10 - 11
  • Faks 0 (312) 591 44 03
  • E-Posta