Country Programme (CP) Raporu

Türkiye, Taraf olduğumuz Montreal Protokolü ve Kigali Değişikliği gereği her yıl Çok Taraflı Fon (MLF) sekretaryasına bir önceki yılın OTİM ve HFC’lerin kullanım, üretim, ithalat ve ihracatına ait ülke verilerini raporlamakla yükümlüdür. CP Raporlarının zamanında sunulması, MLF fonlarının onaylanması ve mevcut durumda yürütülen projelerin fon akışının devamlılığı için bir ön koşuldur. Yürütme Komitesi, taraf ülkelerden bir önceki yıla ait CP raporlarını her yıl en geç 1 Mayıs'a kadar mümkünse yılın ilk Yürütme Kurulu (ExCom) toplantısından sekiz hafta önce sunmalarını ister.

 

Article 7 – A7 Raporu

Türkiye, Taraf olduğumuz Montreal Protokolü 7. Maddesi gereği her yıl UNEP Ozon Sekretaryasına bir önceki yılın OTİM ve HFC’lerin kullanım, üretim, bertaraf, ithalat ve ihracatına ait ülke verilerini raporlamakla yükümlüdür.