Ayşin TURPANCI İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanı

İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı; uluslararası müzakere süreçlerini takip ve koordine etmekle görevlidir. Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren konularda ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlar veya hazırlatır. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütür. Avrupa Birliği politika, mevzuat ve uygulama süreçlerine yönelik koordinasyonu sağlar. Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası kuruluşların çalışmalarının takibini yapar ve gerektiğinde koordinasyonunu sağlar.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI
  • Ünvan İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanı
  • Telefon 0 (312) 591 44 00
  • Faks 0 (312) 591 44 03
  • E-Posta muzakere@iklim.gov.tr