Başkan Yardımcısı
Dr.Tuğba DİNÇBAŞ Başkan Yardımcısı

2003 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olan Dinçbaş, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon alanında “Aile İşletmelerinde Devir Süreci” konulu teziyle yüksek lisans derecesi, 2017 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim dalında “Türkiye’de İklim Değişikliği Bağlamında Temiz Teknoloji Edinimi” konulu teziyle doktora derecesi aldı.

2004-2011 yılları arasında Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bölüm Başkanlığında, 2011-2019 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ve 2019-2021 yılları arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında çevre sektöründe uzman ve koordinatör olarak görev yaptı. 2022 yılından itibaren İklim Değişikliği Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Bugüne kadar iklim değişikliği başta olmak üzere çevre yönetiminin tüm alanlarında politika ve strateji geliştirme, proje yazımı ve yönetimi, eğitim ve danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Başlıca uzmanlık alanları değişim yönetimi, stratejik planlama, yatırım planlama, sürdürülebilirlik,  iklim değişikliği ile mücadele kapsamında emisyon azaltımı ve uyum, uluslararası çevre anlaşmaları ve müzakereleri, ulusal ve yerel çevre politikaları, atık yönetimi, sanayide çevre yönetimi, temiz üretim, iklim modelleri, enerji modeli, temiz teknoloji yönetimi ve eko-inovasyondur. Dr. Dinçbaş’ın sayılan bu konularda kitapları ve bilimsel yayınları bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesi olan Dinçbaş, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI
  • Ünvan Başkan Yardımcısı
  • Telefon 0 (312) 591 44 13
  • Faks 0 (312) 591 44 03
  • E-Posta