IREC İstanbul Toplantısı’na Başkanlığımızdan katılım sağlandı

Yenilenebilir enerji dönüşümünü, teknoloji uluslararası yasal düzenlemeler ve ticaret açılarından değerlendirildiği 3 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen IREC İstanbul Toplantısı’na Başkanlığımızdan katılım sağlandı

IREC İstanbul Toplantısı’na Başkanlığımızdan katılım sağlandı
IREC İstanbul Toplantısı’na Başkanlığımızdan katılım sağlandı
IREC İstanbul Toplantısı’na Başkanlığımızdan katılım sağlandı
IREC İstanbul Toplantısı’na Başkanlığımızdan katılım sağlandı

06 Kasım 2023

Türkiye’nin iklim ve yenilenebilir enerji politikaları hakkında konuşan Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Abdulkadir BEKTAŞ, 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ile yeşil kalkınma hamlesine değindi. Başkan Yardımcımız yaptığı konuşmasında “2053 yılı için Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda; ülkemizin Ulusal Katkı Beyanının güncellenmesi çalışmaları Aralık 2021 tarihinde BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile başlatılmıştır.” dedi. Türkiye’nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisini ve İklim Değişikliği Eylem Planı (2023-2030)ları hazırlanmaya başlandığını ve 2023 yılı içinde tamamlanması planlandığını söylemişlerdir. Ulusal Katkı Beyanı ve Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte en önemli yol haritası olacağının belirtmişlerdir.

Yenilenebilir enerji konusunda katılımcılar ile bilgilerini paylaşan Başkan Yardımcımız ekonomik büyüme, nüfus artışı gibi faktörlerin tetiklediği yıllık küresel sera gazı emisyonlar hakkında bilgi vererek sera gazı emisyonlarının 2021 yılında 54,59 milyar ton seviyesine ulaştığına ve bu emisyonların yaklaşık s’ünün enerji sektöründen kaynaklandığına dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji ile ilgili olarak güncel bilgilere de değinerek Eylül 2023 tarihi itibarıyla ülkemizin toplam kurulu gücünün 105.339 MW’a ulaştığını; yenilenebilir enerji kurulu gücümüz ise 56.005 MW ile toplam kurulu gücün yaklaşık S’üne karşılık geldiğini belirtti.  Ülkemiz, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5. Dünyada 12. Sırada bulunmaktadır. Bununla birlikte ülkemiz, hidrolik kurulu gücünde Avrupa’da 2. Jeotermal kurulu gücünde ise Avrupa’da 1. sırada bulunmaktadır.

Uluslararası gündeme değinen Başkan Yardımcımız BMİDÇS 28. Taraflar Konferansı - COP28 sürecinde adil enerji dönüşümü planını üzerinde çalışıldığını ve çerçevede 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına, sektörler genelinde enerji verimliliği iyileştirme oranının ise iki katına çıkarılmasını ve petrol ve gaz endüstri kapsam 1 ve 2 emisyonları yarıdan fazla azaltılması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Ayrıca, COP28 Başkanlığı, tüm Tarafları bu kritik on yılda ilerlemeye öncülük etmek üzere COP28 öncesinde Ulusal Katkı Beyanlarını güncellemeye çağırmaktadır. Tüm bu resim, bize COP28’de yoğun bir enerji gündeminin hem politik, hem de diplomatik düzlemde ilerleyeceğini göstermektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır