70 ülkeden Bakan ve 100'ün üzerindeki delegasyonun katıldığı Pre-COP28, BAE Abu Dabi’de gerçekleştirildi

-

28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı
28. Taraflar Toplantısına hazırlık mahiyetinde olan PreCOP28 toplantısına katılım sağlandı

03 Kasım 2023

Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank başkanlığında ve Başkanımız Prof. Dr. Halil Hasar, İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Daire Başkanı Ayşin Turpancı ile İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesinden Emre Acar’ın yer aldığı Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 28. Taraflar Toplantısı’na (COP28) hazırlık mahiyetinde olan Pre-COP28 Toplantısına katıldı. Birleşik Arap Emirliği’nin Abu Dabi kentinde gerçekleştirilen Pre-COP’a 70 ülkeden Bakan ve 100’ün üzerinde delegasyon üyeleri COP28 öncesinde, müzakerelerin kritik konuları üzerinde toplantılar gerçekleştirdiler.

Bu kapsamda, sera gazı emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğine uyumun küresel hedefi, iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararların telafisine yönelik bir fon düzenlemesi, 2030’a giden yolda kolektif ilerlemenin gösterileceği Küresel Durum Değerlendirmesi (Global Stocktake) ve iklim finansmanının hareketlendirilmesi konularında Bakanlar arası diyalog yolu ile politik seviyede uzlaşma sağlanması amaçlandı.

Küresel Durum Değerlendirmesi ile ilgili olarak Ülkemizce, Ulusal Katkı Beyanlarına saygı duyan, Paris Anlaşmasının ruhunu taşıyan, dengeli ve gerçekçi sonuçların hedeflendiği vurgulandı.

Sera gazlarının azaltımı ile ilgili olarak Azaltım Çalışma Programı küresel diyaloğu düzenleneceği konusu vurgulandı.

Diğer taraftan, COP28 Başkanlığının hedefleri arasında yer alan 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesi üç katına, sektörler genelinde enerji verimliliği iyileştirme oranı iki katına çıkarılmasına yönelik küresel hedeflere dair görüşler dile getirildi.

Uyum finansmanının iki katına çıkarılmasına yönelik müzakereler gerçekleştirildi.

Bu yılın en önemli konularından biri olan Kayıp ve Zarar için yeni fon ve finansmanın düzenlenmesi konusunda Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının dahil olacağı bir sistem önerisine ilişkin Ülke pozisyonumuz dile getirildi.

Küresel Uyum Hedefi çerçevesinin belirlenmesi ile hem uyumun izlenmesi hem de gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyacına yönelik finansal ve teknik ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması konusunda çok önemli bir adım olacağı Ülkemizce vurgulandı.

İklim finansmanı ile ilgili görüşmelerde yeni alınacak kararlara ilişkin beklenen ilerlemenin sağlanması, ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde iddialı hedeflerin belirlenmesi ve finansal akışlar konusunda belirsizliklerin giderilmesi için müzakerelerin devam etmesi konularının üzerinde duruldu.

Ayrıca gençler, sağlık, sürdürülebilir tarım gibi konularda yan etkinlikler gerçekleştirildi. 

Türkiye olarak, COP28’den beklentimiz, dengeli, kimseyi geride bırakmayacak, ülkelerin ulusal koşullarını dikkate alan ve iklim eylemi ile uygulamaya odaklanan kararlar alınmasıdır.

COP28, 30 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gerçekleştirilecek olup, 1-2 Aralık tarihleri arasındaki Liderler Zirvesi oturumlarına 140’tan fazla devlet başkanının katılması bekleniyor.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır