Türkiye Ulusal Katkı Beyanı’nı COP27’de Açıkladı

Türkiye Ulusal Katkı Beyanı’nı COP27’de Açıkladı

Türkiye Ulusal Katkı Beyanı’nı COP27’de Açıkladı
Türkiye Ulusal Katkı Beyanı’nı COP27’de Açıkladı

16 Kasım 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) Şarm El Şeyh’de 27. Taraflar Konferansı Üst Düzey Bakanlar Zirvesi’nde açıkladı. Ulusal Katkı Beyanı ile Türkiye, 2015 yılında yüzde 21 olarak açıkladığı hedefini 2030 yılı için yüzde 41 oranında azaltıma yükseltti.

Türkiye tarafından 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanmış ve 7 Ekim 2021 tarihinde onaylanmış olan Paris Anlaşması kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), 1,5 derece hedefine yönelik olarak Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ile ilgili hazırlık süreçleri ÇŞİDB ve UNDP tarafından veri temelli olarak bilimsel, kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde yürütüldü. Yapılan teknik çalışma sonucu; İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu’na (IDUKK) sunuldu ve yapılan değerlendirmeler sonucunda IDUKK tarafından yeni azaltım hedefi onaylandı. 

Paris Anlaşması çerçevesinde 2030 yılı için yüzde 21 olarak açıklanan artıştan azaltım hedefi yeni Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde  yüzde 41’e yükseltilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada “İklim değişikliğiyle mücadeleyi hep birlikte kararlı bir şekilde yürütmekle mükellefiz. 1,5 derece hedefini erişilebilir kılmak için; Paris Anlaşması’nı uygulamak artık bir tercih değil, tüm ülkeler’ için bir zarurettir. Bu anlamda hepimiz, etkin politikalar üreterek, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve uyumu, ülkelerimizdeki yeşil dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Biz Türkiye olarak, her geçen yıl iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum eylemlerimizi güçlendiriyor, çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerini bütün dünyayla paylaştı. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelemizde yeni bir dönemi başlattık. Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanını katılımcı ve şeffaf bir anlayışla uzun dönemli hedefimizi de göz önünde bulundurarak, tüm ulusal kurumlar ve özel sektörle istişare içinde hazırladık. Ekonomi genelinde, 7 emisyon azaltım sektörünü ve uyum bileşenini içeren belgemizi, ülkemizin iklim değişikliğine ilişkin politikalarını onaylamakla yükümlü olan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kuruluna sunduk. 22 kurumdan oluşan Kurulumuzun onayıyla Ulusal Katkı Beyanının belirlenmesi sürecini tamamladık.  Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanını güncellerken ana amacımız vardı; o da öncekinden daha iddialı bir hedefle, Türkiye’nin yeşil dönüşüm vizyonuna ivme kazandırmaktır. Ulusal Katkı Beyanı; Kalkınma Planımızın öncelikleri ve yeni açıklanan Orta Vadeli Program ile uyum içinde hazırlanmıştır. Ulusal Katkı Beyanımız çerçevesinde, 2053 vizyonumuzu başarılı bir şekilde hayata geçirmek için de iklim yol haritamız üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceğini belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli tüm politika belgelerimizin birbiriyle uyum içerisinde ve birbirini tamamlar nitelikte olması iklim değişikliği hedeflerimizi daha güçlü ve daha etkili bir şekilde hayata geçirmemiz için olmazsa olmazımızdır. Tüm ülkeler gibi kaybedecek zamanımız yok. Vakit, dünyamızın geleceği için hızlanma vaktidir. Bu kapsamda, Türkiye olarak 2015 yılında yüzde 21 olarak açıkladığımız hedefimizi 2030 yılı için yüzde 41 oranında azaltıma yükseltiyoruz. En geç 2038 yılında emisyonlarımızı tepe noktasına ulaştıracak ve akabinde net sıfır hedefimize güçlü politikalarımızla ilerlemeye devam edeceğiz. Ulusal katkı beyanımız uyum kapsamında öngördüğümüz politikaları da içermektedir. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden birinde, Akdeniz Havzasında yer alan bir ülke olarak, uyum konusu bizim için öncelikli hususlardan biridir. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak, bu hedefe ulaşma çabamız hem küresel bazda iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak hem de yeşil kalkınmamızın anahtarı olacaktır.

Ulusal Katkı Beyanında da öngörüldüğü üzere enerjiden sanayiye, ulaştırmadan, binalara, atık sektöründen yutak alanlara kadar iklimle ilişki her alanda önemli dönüşüm süreçleri yaşayacağız. 

Şunu özellikle belirtmek isterim ki; Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olarak mevcut kurulu gücünün yüzde 54’ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır.  Ulusal Katkı Beyanımız ile yenilenebilir enerjideki kapasitemizde olduğu gibi enerji verimliliği, temiz ulaşım, yutak alanların korunması ve sanayinin teknolojik dönüşümü gibi alanlarda önemli atılımlar ve yatırımlar yapacağız. Bu çabaların uluslararası finansal kaynaklarla desteklenmesi, iklim eylemimizin başarısı için elzemdir. İklim yatırımlarını etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için, küresel ortaklık anlayışı çerçevesinde finansman politikalarının belirlenmesi ve yenilikçi finansman mekanizmalarının da geliştirilerek hayata geçirilmesi önemli olacaktır.”

Türkiye, 2030 hedefli Ululsal Katkı Beyanı ve 2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi (UİDS) çalışmaları kapsamında, iklim değişikliğine yönelik uzun vadeli hedeflerini belirleyerek, küresel ısınmanın sınırlandırılması için gerekli dönüşümü desteklemek üzere kısa vadeli karar alma süreçlerini  yönetmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. 

Her iki belge birbirinin tamamlayıcısı olmasının yanı sıra sanayi, enerji, atık, ulaştırma, binalar, tarım ve ormancılık sektörlerine yönelik önemli dönüşüm sinyallerini içerecektir. UİDS’in önümüzdeki yıl tamamlanarak açıklanması planlanmaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır