Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor

Başkanlığımızın yürütücüsü olduğu, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor

Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı Kapsamında Projelerin Açılışları Devam Ediyor

13 Mart 2024

Başkanlığımızın yürütücüsü olduğu, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Programı dahilinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerin açılışları devam ediyor. Bu kapsamda;

"İklim Değişikliğine Karşı Hassas Sanayi Sektörlerinin Adaptasyon Kapasitesinin Risk Değerlendirmesi Yoluyla Geliştirilmesi (ClimaTech 4 Industry) Projesi" Açılış Toplantısı Düzenlendi.

İstanbul Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve TÜBİTAK MAM ortaklığında “İklim Değişikliğine Karşı Hassas Sanayi Sektörlerinin Adaptasyon Kapasitesinin Risk Değerlendirmesi Yoluyla Geliştirilmesi (ClimaTech 4 Industry)" Projesi'nin açılış toplantısı İstanbul Sanayi Odası'nın Odakule binasında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sayın Sultan Tepe, TÜBİTAK MAM, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Doç. Dr. Abit Balın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Orhan Solak gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmasında Sayın Tepe, iklim değişikliğinin sanayi sektörü üzerinde yarattığı baskıyı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda değişen piyasa koşulları ve uluslararası piyasanın sürdürülebilir üretime yönelik taleplerini belirtti. "Dünyayı daha az kirletmek için gerekenlerin yapılması kadar bir diğer yandan sanayinin kendisini sürdürülebilmesi için varolan şartlara nasıl uyum sağlayacağı konusu da büyük önem taşıyor. Sanayi sektörünün yeni değişimlere nasıl ayak uyduracağı konusunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sanayinin üretim sürekliliğini devam ettirebilmesi için iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasının öneminde değindi. Sayın Tepe, “Dünyayı daha az kirletmek için gerekenlerin yapılması kadar bir diğer yandan sanayinin kendisini sürdürülebilmesi için varolan şartlara nasıl uyum sağlayacağı konusu da büyük önem taşıyor. Sanayi sektörünün yeni değişimlere nasıl ayak uyduracağı konusunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sürdürülebilirlik konusunda acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirten Tepe "Sürdürülebilirlik yeni dünya düzeninde rekabetçiliğin temel unsuru haline gelmeye başladı. Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye'nin en büyük şansı, bütün dünyanın bu süreci aynı anda yaşıyor olması. Dolayısıyla Türkiye olarak hiçbir şeye geç kalmadık ama zaman geçiyor ve geç kalmamamız gerekiyor" dedi.

Sayın Balın, konuşmasında iklim değişikliğinin çok yönlü bir sorun olduğuna dikkat çekerek "İklim değişikliği günümüzde karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biri ve etkileri her geçen daha da ciddileşiyor.” dedi. Sayın Balın ayrıca iklim değişikliğinin çok yönlü bir sorun olduğuna dikkat çekerek "İklim değişikliği günümüzde karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biri ve etkileri her geçen daha da ciddileşiyor. İklim değişikliği sadece çevre değil; ekonomik, sosyal ve sağlık üzerinde de derin etkiler yaratıyor ve bu sorunlarla mücadele etmek için bütün sektörlerin birbirleriyle iş birliği yapması gerekiyor. Bu süreçte sanayi özellikle önemli rol oynuyor. Üretim süreci, doğal kaynakların tüketimi ve atık yönetimi gibi konularda sanayinin aldığı önlemler bu süreçte belirleyici olacak" dedi.

Sayın Solak, konuşmasında Türkiye’nin bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesi sebebiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden önemli ölçüde etkilendiğini belirtti. Uluslararası ticaretin kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçmekte olduğumuzu, iklim değişikliğinin etkileri orta ve uzun vadede çok daha yoğun bir şekilde yaşanacağına vurgu yaptı. Gıda krizi, doğal afetler, iklim göçleri, tedarik zincirinde bozulmalar gibi çok boyutlu bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu, dolayısıyla yeşil dönüşümün tüm sektörlerde uygulanması gerektiğini belirtti. Yeşil dönüşüm yalnızca çevreyi korumamızla sınırlı olmadığını, yeşil istihdam veya yeni küresel finansman gibi fırsatları da beraberinde getirmekte olduğunu, bu anlamda iklim değişikliği ve yeşil dönüşümün hem güvenlik boyutu hem de kalkınma boyutuna değindi. Ülkeler ve sektörler bu süreçte ne kadar öncü rol alırlarsa katma değerlerinin de o kadar artıracağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından iklim değişikliğinin beklenen sektörel hassasiyetleri ve sosyo-ekonomik risklerini değerlendirmeyi ve uyum seçeneklerini belirleyerek imalat sektörlerinin uyum kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan ClimaTech4 Industry Proje Tanıtımı gerçekleştirildi.Toplantı, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen "Türkiye' nin İklim Değişikliği'ne Uyumu" sunumuyla devam etti. İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen IPA-2 kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” ve IPA-3 kapsamında “Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi”nde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar anlatıldı. Açılış toplantısı sunuşların ardından "İklim Değişikliği Adaptasyonu Paneli" ile devam etti. Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

"İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Artırılması Projesi"nin Açılış Toplantısı Isparta'da Gerçekleştirildi.

TÜBİTAK-MAM tarafından koordine edilen projenin açılış toplantısı Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Vali Yardımcısı Sayın Hasan Hüseyin Vural, Eğirdir Kaymakamı Sayın Adem Çelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Murat Öztürk, akademisyenler, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Proje ile iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik sonuçlarını, seçilen bölgelerdeki tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerini belirlemek ve uyum seçeneklerini değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, seçilen üç havzada (Küçük Menderes Havzası ve Eğirdir-Karacaören ve Beyşehir Gölleri Havzaları) yapılacak iklim projeksiyonları doğrultusunda, hidrolojik modelleme ile su rezervlerinde öngörülen değişikliğin tahmini, yeni rezerv koşullarının tarımsal üretime etkisi, yeni koşula göre ürün deseninin modellenmesi, yeni koşulların ekonomik ve sosyal etkilerinin belirlenmesi ve kırsal kesimin iklim değişikliği karşısında uyum kapasitesini arttırmaya yönelik planlar oluşturulması hedeflenmektedir. Açılış toplantısının 2. Oturumunda Program, ModeratörlüğünüSayın  Doç. Dr. Haldun Karan’ın yaptığı İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri ve Gıda Güvenliği paneli gerçekleştirildi. Panel, Sayın Prof. Dr. Yurdanur Ünal, Sayın Prof. Dr. Ali Ertürk, Sayın Prof. Dr. Mustafa Tolga Estetili, Sayın Prof. Dr. Levent Başayiğit ve Sayın Prof. Dr. Bekir Kayacan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Sanayi Kentinde Yeşil ve Dirençli Mahalle" isimli projenin açılış toplantısı Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Başkanlığımızın yürütücüsü olduğu "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında finanse edilen hibe programı dahilinde, Çerkezköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilen projenin açılış toplantısı Çerkezköy Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

Çerkezköy Belediye Başkan Yadımcısı Sayın Levent Yıldırım’ın ardından İklim Değişikliği Başkanlığı’nı temsilen Çevre Yüksek Mühendisi Berna Yiğit, sözleşme makamını temsilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden İklim Değişikliği Hibe Koordinatörü ve Çevre Şehircilik Uzmanı Sayın Ceren Uncu Ağaçdiken, proje partneri Kampüs Sivil Toplum, Sanat, Kültür ve Eğitim Derneği’ni temsilen Proje Uzmanı Sayın Emine Gözen konuşma yaparak, hibe almaya hak kazanılan proje ile ilgili bilgiler verdiler. Projede pilot ölçekte iklim değişikliğine uyum sağlayan uygulamalara yer verilmesi ve Çerkezköy’de İklim Değişikliğine Dirençli mahalleler oluşturulması hedeflenmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır