Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de gerçekleştirildi

UNEP Ozon Sekretaryası tarafından düzenlenen Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de gerçekleştirildi.

Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de gerçekleştirildi
Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de gerçekleştirildi
Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de Gerçekleştirildi
Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de Gerçekleştirildi
Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de Gerçekleştirildi
Montreal Protokolü 35. Taraflar Toplantısı Nairobi’de Gerçekleştirildi

01 Kasım 2023

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’ne taraf olan 198 ülke, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP - United Nations Environment Programme) Ozon Sekretaryası tarafından düzenlenen 35. Taraflar Toplantısı (MOP35) için 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında Kenya’nın Nairobi kentinde buluştu. Toplantıda, belirlenen 24 gündem maddesi üzerinde taraf ülkeler arasında müzakereler yürütüldü.

Bu önemli ve kapsamlı toplantıya ülkemiz adına Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş’ın başkanlığında, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığından Çevre Mühendisi Dr. Veysel Selimoğlu, Kimya Mühendisi Ömer Erdal Bilicive Proje Uzmanı Ecem Ersoy ile BM Çevre Programı ve HABİTAT Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Çevre ve Şehircilik Müşaviri Dr. Menekşe Keski katılım sağladı.

Özellikle gündemin en önemli maddesi olarak değerlendirilen soğutkanların yasadışı ticareti ile mücadele konusunda delegasyonumuz hem genel kurula hem de aktif katılım sağladığı çalışma gruplarında ülkemizin konu hakkındaki ciddi duruş ve mücadele azmini anlatarak alınan kararlara önemli katkılar sağladı. Bunun yanı sıra bu alanda önde gelen kuruluşlardan olan ve yayımlanan raporları ciddiye alınan “Çevre Araştırma Örgütü” yetkilisi ile ikili görüşmeler yapılarak ülkemizin konuya verdiği önem ve yürütülen ciddi çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ileriye dönük ortak çalışma alanları da değerlendirildi.

Üst düzey oturumda Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş konuşmasında, ülkemizin ozon tabakasını incelten maddelerin tüketiminin sonlandırılmasındaki başarısına ve Kigali Değişikliği’ne taraf olmamızla başlayan hidroflorokarbonların (HFC) tüketiminin aşamalı azaltım sürecine değindi. Ülkemizde HFC’lerin ithalatı ve ihracatı kapsamında Mayıs 2023’de kurulan çevrimiçi lisans sisteminin başarısına ayrıca vurgu yaptı. 

Ciddi bilgi ve tecrübe aktarımına vesile olan ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen pek çok yan etkinliğe aktif katılım sağlandı. Ayrıca, COOL UP projesi kapsamında düzenlenen “Soğutma Sektöründe Teknisyenlerin Yeterliliği ve Sertifikasyon” başlıklı yan etkinlikte heyet üyemiz Dr. Veysel Selimoğlu tarafından ülkemizdeki “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Ulusal Sertifikasyon Sistemi” konulu sunum gerçekleştirildi.

Diğer taraftan heyetimiz, Nairobi Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Büyükelçimiz Sayın Subutay Yüksel Beyefendi’nin sıcak karşılamasıyla başlayan görüşmede Başkanlığımızın hem uluslararası alanda iklim değişikliği alanında gerçekleştirdiği faaliyetler hem de devam eden MOP35 kapsamındaki çalışmalar hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Bir hafta süren yoğun çalışmalar süresince delegasyonumuz, diğer taraf ülkeler ve uygulayıcı kuruluşlarla ikili görüşmeler gerçekleştirerek bilgi paylaşımında bulundu.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır