Karbon Fiyatlandırma Paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi

Uluslararası örneklerin ele alındığı Karbon Fiyatlandırma Paneli 17 Mayıs 2023’te geniş bir katılımla interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.

Karbon Fiyatlandırma Paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi
Karbon Fiyatlandırma Paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi
Karbon Fiyatlandırma Paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi
Karbon Fiyatlandırma Paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi

18 Mayıs 2023

Panelde, Çin, Endonezya, Avrupa Birliği, Şili, Meksika ve Arjantin’deki uygulamalara ilişkin bilgiler, söz konusu ülkelerdeki karbon fiyatlandırma uygulamalarını yakından bilen uzmanların sunumlarıyla aktarıldı. Katılımcıların öğrenmek istedikleri hususlar ise soru cevap oturumlarında yanıtlandı.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen panelde, ICAP Kıdemli Karbon Uzmanı Sn. Zhibin Chen moderatörlüğündeki birinci oturum Asya ve Avrupa’dan örnekleri ele alırken; Sn. Michael Mehling moderatörlüğündeki ikinci oturumda Latin Amerika ülkelerindeki uygulamalar ele alındı. 

Çin Emisyon Ticaret Sistemi ile ilgili sunumunu gerçekleştiren Sn. Luyue Tan, eyalet bazındaki pilot ETS uygulamaları ile ulusal sisteme ilişkin bilgiler aktardı. Sistemlerin piyasa yönüne dair bilgilendirmede bulunan Tan, karbon fiyatlandırma politikaları ile hedeflenen iklim hedeflerine değinildi. 

Endonezya Emisyon Ticaret Sistemi üzerine sunumlarını gerçekleştiren Sn. Paul Butarbutar, şimdilik sadece elektrik üretimi ile sınırlandırılmış sistemlerine ilişkin bilgiler verdi. Politikanın öncesi, gerçekleştirilen proje ve çalışmalar Endonezya’nın iklim hedefleri ve Ulusal Katkı Beyanı hedefleri bağlamında açıklandı. Karşılaşılan zorluklar, ulusal kredilendirme mekanizması ile ilişkiler, sektörel dinamikler geniş bir çerçevede ele alındı. 

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) üzerine sunumlarını gerçekleştiren Sn. Fabien Porcher, AB ETS’nin uygulama fazlarına ilişkin bilgilendirmede bulunarak fazlarla birlikte değişen ve gelişen kurguyla beraber gündeme yeni gelen uygulamaları ele aldı. AB ETS’nin halihazırdaki parasal olarak en büyük karbon piyasası oluşu, geçmişte yaşanmış sorunlar ve bunlara ilişkin üretilen çözümler, AB’nin yükselen iklim hedefleri ve SKDM gibi ilişkili uygulamalar bağlamında değerlendirildi. 

Şili’de uygulanmakta olan Yeşil Vergi’ye ilişkin sunumlarını gerçekleştiren Sn. Isabella Villanueva, ülke iklim politikalarına değinerek vergi uygulamasının oturduğu bağlamı ele aldı. Uygulamanın geçmişi, zaman içindeki dönüşümü, fiyatlar projeksiyonlarla birlikte değerlendirildi. Öte yandan, uygulamada karşılaşılan zorluklara ve başarısızlıklara da dikkat çekilerek bu hususta katılımcılar bilgilendirildi.

Meksika’daki uygulamalara değinen, Sn. Fernando Aguilera, ulusal çapta uygulanan politikalar ile eyelet bazında uygulanan karbon fiyatlandırma uygulamalarının etkileşim ve ilişkisine dikkat çekti. Meksika’nın genel iklim politikaları azaltım hedefleri çerçevesinde uygulamaya alınmış, Meksika Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulama fazları, faz hedefleri ve kapsamlarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Arjantin karbon vergisi uygulaması ile ilgili sunumlarını gerçekleştiren Sn. Alvaro Zopatti, söz konusu uygulama ile kapsanan sera gazlarına değinerek fosil yakıt teşvikleri ile birlikte devam eden uygulamaların etkileşimine dikkat çekti. Karbon vergisine ilişkin mevzuat, uygulama parametreleri, karbon vergisi ile elde edilen gelirlerin kullanım alanı, vergi fiyatları gibi vergiye ilişkin detaylar açıklandı.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır