IPCC'nin 58. Oturumu iklim değişikliği ile mücadele için toplandı

IPCC Başkanı Hoesung Lee tarafından açılan Panel’in 58. Oturumu 13-19 Mart 2023 tarihleri arasında İsviçre’nin İnterlaken şehrinde gerçekleştirildi.

IPCC'nin 58. Oturumu iklim değişikliği ile mücadele için toplandı

19 Mart 2023

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 58. Oturumu, Altıncı Değerlendirme Raporu’nun (AR6) Sentez Raporu ve politika yapıcılar için Özet Raporu’nun (SPM) onaylanması amacıyla toplandı. Politika yapıcılar için Özet Raporu, aday ülkeler tarafından cümle cümle onaylanırken; Sentez Raporu ise sayfalar halinde tartışılarak kabul edildi. Onaylanan Sentez Raporu, 6. Döngü sırasında, IPCC Çalışma Grupları ve Görev Gücü Bürosu tarafından hazırlanan altı raporun bulgularının bütünleştirilip özetlenmesi ve gelecekte iklim değişikliği ile mücadele politikalarını şekillendirecek temel doküman olması açısından ayrıca öneme sahiptir.

Oturumda gündem maddeleri hafta boyunca yoğun bir şekilde tartışıldı ve Türkiye Delegasyonu tarafından konular yoğun bir şekilde takip edildi. Bu önemli Oturum’da Ülke Delegelerimiz ulusal çıkarlarımızı savunarak uluslararası alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş, gündeme ilişkin konulara aktif katılım sağlayarak ülkemiz adına görüşlerini iletmiştir.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 195 üye ülkeden oluşan IPCC, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından, iklim değişikliği konusunda mevcut bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik bilgi ve çalışmaların değerlendirilmesi, bilimsel çıktılar ışığında iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında karar vericilere yol göstermek amacıyla 1988 yılında kurulmuştur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır