İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi

İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile “Türkiye'de İklim Açısından Akıllı ve Dirençli Şehirler İnşa Etmek: İklim Eylem Planlaması ve Yeşil Kentsel Altyapı” çalıştayı gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi
İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile çalıştay gerçekleştirildi

01 Haziran 2024

Açılış konuşmalarını Dünya Bankası Kentleşme, Afet Risk Yönetimi, Dayanıklılık ve Arazi Küresel Uygulamaları Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Christoph PUSCH ve İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan SOLAK’ın yaptığı çalıştay, şehirler düzeyinde iklim eylemlerini tartışmak ve iklim dirençli bir şehir inşa etmek için yeşil altyapı ve doğa temelli çözümleri (NBS) kullanmak amacıyla ülkemizdeki hükûmet yetkililerini, şehir temsilcilerini, finansal kurumları ve uzmanları bir araya getirdi.

Gerçekleştirilen çalıştayda biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklime uyum için kentsel planlamada yeşil altyapı ve doğa temelli çözümlerin, iklim açısından akıllı yatırım stratejileri vurgulandı.

2024-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı ile İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’na değinen Solak, 2030 yol haritasının belirlendiğini söyledi. Bununla birlikte hazırlanmakta olan iklim modeline değinen Solak, “Bu çalışmalar ülkemizin kuraklık, rüzgâr, aşırı hava olayları gibi tehlikelere karşı gelecek 80 yıllık durumunu ortaya koyacak ve yereldeki imar planlarından, altyapı yatırımlarına, tesis yer seçimlerinden tüm yatırım planlarına kadar her sektör ve alanda karar vericilere bilimsel bir temel sunacaktır.” dedi.

Berlin, Cape Town (Güney Afrika), Seattle (ABD), Guangzhou (Çin), Sao Paulo ve Curitiba (Brezilya), Bogota (Kolombiya)'dan temsilciler ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) gibi çok taraflı yatırım bankalarından uzmanlar katılım sağladı. Böylelikle farklı ülkelerden şehirler ekolojik planlarını sergileyerek şehirlerde doğa-pozitif ve iklim açısından akıllı girişimlerin uygulanmasına yönelik finansman ve yatırım çerçeveleri incelendi.

Program kapsamında çalıştayda Başkanlığımızca İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji ve Eylem Planları ile Türkiye de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında belirlenen dört pilot il Belediyelerimiz (Samsun, Sakarya, Konya ve Muğla) ile bir panel gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk oturumunda:

Türkiye’deki Şehirlerde İklim Eyleminin Genel Görünümleri başlığı altında: Strateji ve Bütçe Başkanlığından Selin DİLEKLİ Ulusal Kalkınma Planı: Hedef ve Planlar üzerine sunum gerçekleştirirken İklim Değişikliği Başkanlığından Müberra Betül YALÇIN İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planını; Melih Fırat AYAZ ise İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı sunumunu gerçekleştirdi.

Dünya genelinde şehirlerin iklim uyumu için yeşil altyapıyı nasıl kullandıkları; Berlin (Almanya), Bogota (Kolombiya), Cape Town (Güney Afrika, Kopenhag (Danimarka), Curitiba (Brezilya), Sao Paulo (Brezilya), Seattle (ABD) şehirleri temel alınarak Dünya Bankası’ndan Xueman Wang tarafından soru cevap şeklinde yanıtlandı.

Çalıştayın ikinci oturumunda:

Konya için Yatırım Çerçevesi ve Guangzhou için yatırım çerçevesi belediyeler tarafında

İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın ikinci oturumu Yeşil Kentsel Altyapı Yatırım Çerçevesi konu başlığı altında; İklim eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasının ihtiyaçları ve zorlukları, iklim uyumu için yeşil kentsel altyapının kullanılması da dahil olmak üzere Türkiye’deki yerel yönetimler üzerine istişareler gerçekleşti. 

Panele; Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Serdar KOYUNCU, Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ali TÜLÜMEN, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa YILDIRIM ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Aylin GİRAY katıldı.

Çalıştayın üçüncü oturumunda: 

İklim Finansmanı ve Yeşil Kentsel Altyapıya Yatırım konu başlığı altında çok taraflı ve yerel finansal kurumlar ile şehirlerin iklim eylemlerini uygulamaları ve yeşil kentsel altyapıyı finanse etmeleri için destekleme perspektifleri üzerine konuşuldu. Dünya Bankası’ndan Joanna Masic’in soru-cevap şeklinde yürüttüğü istişarelere Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Amerika Kalkınma Bankası (IDB), İLBANK, Güney Afrika Kalkınma Bankası (DBSA), Dünya Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan temsilciler katıldı.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır