İkinci İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUK) Toplantısı Gerçekleştirildi

İkinci İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUK) Toplantısı Gerçekleştirildi.

İkinci İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUK) Toplantısı Gerçekleştirildi
İkinci İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUK) Toplantısı Gerçekleştirildi
İkinci İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUK) Toplantısı Gerçekleştirildi
İkinci İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUK) Toplantısı Gerçekleştirildi
İkinci İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUK) Toplantısı Gerçekleştirildi

04 Ekim 2022

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat KURUM başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR ve Başkanımız Orhan SOLAK’ın katılımıyla 27 Eylül 2022 tarihinde İLBANK Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Koordinasyon Kurulunun 22 üyesi bulunmakta olup üyeleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Türkiye Belediyeler Birliği yer alıyor.

Toplantıda öncelikle, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryasına sunulacak olan Ulusal Katkı Beyanı ile 8. Ulusal Bildirim ve 5. İki Yıllık Rapora ilişkin çalışmalara dair konular ele alındı.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağının kabul edilmesi ve Koordinasyon Kurulu çatısı altında Sera Gazı Emisyon Azaltımı Çalışma Grubu, Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu, İklim Finansmanı Çalışma Grubu, Karbon Fiyatlandırma Çalışma Grubu, İklim Değişikliğine Uyum Çalışma Grubu, Yerel Yönetimler Çalışma Grubu, Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu, İklim Müzakereleri ve Uluslararası Raporlama Çalışma Grubu kurulması kararlaştırıldı.

Toplantının sonucunda, bir sonraki Koordinasyon Kurulu toplantısının Ülkemizin Ulusal Katkı Beyanının BMİDÇS Sekretaryasına sunulması hedefiyle Beyanın onaylanması gündemi ile sınırlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır