2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi İçin Stratejimizi Hazırlıyoruz

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi İçin Stratejimizi Hazırlıyoruz

24 Ağustos 2022

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2053 net sıfır ülke hedefimiz açıklandıktan sonra İklim Değişikliği Başkanlığı olarak gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.  

Bu çerçevede ülkemizin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanması çalışmaları UNDP işbirliği ile başlatılmış olup 2022 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

İklim değişikliği ile mücadele yolunda en önemli mihenk taşlarından biri olan Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın düşük karbonlu kalkınma sürecine ve iklime dirençli ekonomiye geçişte kilit rol oynaması bekleniyor. Çalışmada iklim değişikliği ile mücadelede ulusal koşullar göz önünde bulundurularak uzun vadeli hedefler belirlenecektir. Bu çalışmalar, Ulusal Katkı Beyanına da önemli bir dayanak oluşturacak olup bilim ışığında katılımcı bir şekilde hazırlanacaktır.Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi için temel oluşturmak üzere; İklim Değişikliği Başkanlığı ve ilgili resmi kurumlarla sanayi, enerji, ulaştırma, binalar, atık, tarım ve AKAKDO sektörleri kapsamında paydaş görüşmeleri başlatılmıştır. Şimdiye kadar:

12.08.2022 tarihinde Sanayi Sektör Toplantısı

15.08.2022 tarihinde Enerji, Sanayi, Binalar Sektör Toplantısı

18.08.2022 tarihinde Binalar Sektör Toplantısı

22.08.2022 tarihinde Ulaştırma Sektör Toplantısı

23.08.2022 tarihinde AKAKDO Sektör Toplantısı

24.08.2022 tarihinde Tarım Sektör Toplantısı

 gerçekleştirilmiştir.

2053 yılı Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşmak adına güçlü bir politika dokümanını hazırlamak için önümüzdeki dönem özel sektör ve STK’ların da katılacağı yoğun paydaş görüşmeleri gerçekleştirilerek çalışmalar tamamlanacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır