- -

İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliğine uyum konusunda uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmektedir.
Ulusal, yerel ve sektörel uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar. İklim değişikliğine uyum politikalarının belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevzuat ve kılavuzlar hazırlanması veya hazırlatılması süreçlerini yürütür. Koordinasyon Kurulu'nun iklim değişikliğine uyum ile ilgili alt çalışma grubunun koordinasyonunu sağlar.

Dairenin başlıca görevleri arasında bölgesel ve yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını koordine etmek; iklim değişikliği konusunda etki, etkilenebilirlik ve risk değerlendirmesi çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve bu çalışmaların ulusal koordinasyonunu sağlamak; iklim değişikliğine uyum konusunda bilgilendirilme ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak; iklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izlemesini ve raporlamasını yapmak; iklim değişikliğine uyum konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak yer alır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI
  • Ünvan
  • Telefon 0 (312) 591 44 13
  • Faks 0 (312) 591 44 03
  • E-Posta