Başkan Yardımcısı
Dr.Tuğba DİNÇBAŞ Başkan Yardımcısı

2003 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olan Dinçbaş, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon alanında “Aile İşletmelerinde Devir Süreci” konulu teziyle yüksek lisans derecesi, 2017 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim dalında “Türkiye’de İklim Değişikliği Bağlamında Temiz Teknoloji Edinimi” konulu teziyle doktora derecesi aldı.

İş hayatına Uzman Yardımcısı olarak başlayan Dinçbaş, 2004-2011 yılları arasında Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bölüm Başkanlığında, 2011-2019 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ve 2019-2021 yılları arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında çevre sektöründe uzman ve koordinatör olarak görev yaptı. Ocak 2022 tarihinde İklim Değişikliği Başkanlığına Sera Gazı Azaltım Daire Başkanı olarak atandı. 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren İklim Değişikliği Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Dinçbaş, azaltım ve uyum politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Dr. Dinçbaş’ın temel uzmanlık alanları; değişim yönetimi, iklim değişikliği, emisyon azaltımı, iklim değişikliği müzakereleri, çevre yönetimi ve politikaları, döngüsel ekonomi, temiz üretim, sürdürülebilirlik, stratejik planlama, temiz teknolojiler ve eko-inovasyondur. Dr. Dinçbaş’ın sayılan bu konularda kitapları ve bilimsel yayınlarının yanında proje geliştirme ve yönetim, eğitim ve danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Ayrıca 2011 yılından itibaren Türkiye adına Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi müzakereleri heyetinde görev almaktadır.

Evli ve iki çocuk annesi olan Dinçbaş, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI
  • Ünvan Başkan Yardımcısı
  • Telefon 0 (312) 591 44 13
  • Faks 0 (312) 591 44 03
  • E-Posta tugba.dincbas@iklim.gov.tr